ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΤΑΠΤοΚ/LEADER

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Κατασκευή ιστοσελίδας
  • Responsive Σχεδίασμός
  • Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
  • Φόρμα δελτίου επενδυτικού ενδιαφέροντος
  • Φιλοξενία (Web Hosting)

Περιγραφή

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την επικοινωνία, ενημέρωση και διαβούλευση με τους φορείς και τους κατοίκους της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης του νέου Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων" (ΤΑΠΤοΚ), που θα υποβάλει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1839/22-6-2016).

Άγιος Νικόλαος Κρήτη

Δείτε την ιστοσελίδα

 2016