Ορθοπεδικά είδη Ηράκλειο Κρήτης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας
  • Responsive Σχεδιασμός
  • Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
  • Προσβασιμότητα περιεχομένου (WCAG 2.0,level ΑΑ)
  • Φιλοξενία (Web Hosting)

Περιγραφή

Bάζοντας σαν στόχο μας να παρέχουμε τη βοήθεια και την αποκατάσταση σε συνανθρώπους μας με προβλήματα υγείας, το 2005 ιδρύουμε την εταιρεία υγεία.

Ηράκλειο Κρήτης

Δείτε την ιστοσελίδα

Μπάμπης Ορφανός
 2022