Κατασκευή ιστοσελίδας δημοσίευσης ισολογισμού με 120 ευρώ !

Κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμού της εταιρείας σας με 120 ευρώ !

Δυναμική σελίδα - μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο της σελίδας σας, να ανεβάσετε φωτογραφίες και αρχεία (π.χ ισολογισμός) μόνοι σας.

Η προσφορά περιλαμβάνει :

Περιγραφή Κόστος

Κατοχύρωση ονόματος χώρου (gr,eu,com) για 2 έτη

20

Φιλοξενία ιστοσελίδας για 2 έτη

60

Εγκατάσταση σχεδιασμός παραμετροποίηση ιστοσελίδας

40

Σύνολο

120


Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.


Εικόνες διαχείρισης

Σύνδεση στην διαχείριση Επεξεργασία σελίδας Διαχειριστής Αρχείων
Σύνδεση στην διαχείριση Επεξεργασία σελίδας Διαχειριστής Αρχείων